Where to watch
  • You don't have notifications.
Bayardo De Murguia
Bayardo De Murguia
Total Films: 2

Bayardo De Murguia is a Mexican-American actor. He portrays Ramon on Netflix’s Tiny Pretty Things.

Filmography

Join Binged