Where to watch
  • You don't have notifications.
Paweł Małaszyński
Paweł Małaszyński
Total Films: 23
  • Born June 26, 1976 (age 45)
    Szczecinek, Polska

Rzucił studia, już po pierwszym roku na prawie. Zrozumiał, że jego prawdziwą pasją jest aktorstwo. W 1998r. ukończył L’art Studio w Krakowie, po czym dostał się na studia do PWST we Wrocławiu, na wydział aktorski. Ukończył je w 2002r. Drugą miłością Pawła, która pochlania dużo jego wolnego czasu, jest muzyka. Obecnie śpiewa i pisze teksty w zespole Cochise. Paweł występuje w Teatrze “Kwadrat” w Warszawie.

Filmography

Join Binged

Forgot password?